O nas

Začetki

Leta 1974 mi je v roke prišla knjižica dr. Rada Smerduja o zdravilnih rastlinah, katera me je dobesedno potegnila vase. Že naslednjo pomlad sem poznal skoraj vsa zelišča katera opisuje. Poznal sem njihovo delovanje, kako jih uporabljati, s katerimi se nekatere lahko zamenjajo, katere so strupene ali pa zaščitene
Po knjižici sem začel nabirat zelišča zase in prijatelje. Ko sem se poročil, sem svoje izkušnje prinesel tudi v svojo družino. Nabirali in uporabljali smo tudi takšna zelišča, za katere danes vemo, da imajo strupene učinkovine, nekatere celo rakotvorne, omejeno uporabo ali pa se ne smejo uporabljati v kombinaciji s sintetičnimi zdravili. Z leti je zorelo naše znanje in želja, da bi z zelišči pomagali drugim ljudem. Vendar poguma za nadaljnji korak ni bilo.
» Vsaka slaba stvar ni vedno slaba, velikokrat je samo začetek oblikovanja poti katere si prej nismo niti predstavljali oz. imeli poguma, da bi po njej stopali«.  Ekonomska kriza v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je pripomogla, da smo naredili korak naprej k uresničitvi svojih sanj.
Odločili smo se, da svojo strast spremenimo v poklic. Pričeli smo nabirat zelišča za trg. Nabiralništvo ni trajalo dolgo, saj smo hitro spoznali kaj pomeni nabirati zelišča zase in kaj za prodajo. Ko nabiraš zelišča zase le teh ne potrebuješ veliko in ohraniš dobro kakovost, ko pa pričneš zelišča nabirat za prodajo, se količina nabranih zelišč močno poveča s tem pa žal pade kakovost.
Zato smo leta 1998 zasadili prvi nasad žajblja in vrtnih zelišč. Zaradi področje kjer živimo, je bila pridelava zelišč zelo omejena, saj ni vode, strma s soncem obsijana pobočje z odcedno zemljo. Ker vsa zelišča niso uspevala pri teh pogojih smo se odločili, da najamemo zemljo opuščenih kmetij. Vendar smo imeli en pogoj in sicer, da je bila njiva vsaj 15 let zatravljena in samo enkrat na leto košena. Zakaj tak pogoj? Želeli smo izključiti uporabo mineralnih gnojil, gnojevke in škropiv. Kljub temu smo naredili analizo zemlje na 32 različnih elementov, ostankov pesticidov in težkih kovin.
Najete travnike smo preorali s traktorjem. Ročno smo zasadili zelišča, jih ročno okopavali in pobirali. Takšen način dela se je izkazal za pravilnega, kajti rastlinam smo dali ustrezne pogoje za rast in razvoj. Zemlja nam je dala vrhunski pridelek. Miselnost smo ohranili vse do danes, vendar malo bolj poznamo zakonitosti narave. Postali smo prva registrirana zeliščna kmetija v Sloveniji, katera se izključno ukvarja s pridelavo in predelavo zdravilnih in aromatičnih rastlin. Takoj smo se vključili v ekološko kontrolo.
Ker je bila pridelava zelišč v samostojni Sloveniji še v povojih ni bila urejena zakonodaja, ki določa pridelavo. Kot pionirji na tem področju smo morali poseči tudi na to področje. Začeli smo urejati zakonsko podlago o statusu pridelovalcev, dopolnilni dejavnosti na kmetiji, davčni zakonodaji s področja pridelave in predelave zelišč in NPK.

danes

Danes
Po 25 letih poklicnega dela z zelišči, smo še vedno največja zeliščna kmetija v Sloveniji.
Pridelujemo okoli 40-45 različnih zelišč, katera sami prodajamo s svetovanjem o uporabi in
pripravi.

Poslanstvo, ki ga opravljamo nas veseli, še posebej zato, ker s svojim delom prispevamo k
zdravju širše množice uporabnikov. Upam, da bodo našemu zgledu sledili tudi mlajši rodovi.

Ustanovitelji

 • pobudniki za ustanovitev komisije za zelišča pri KGZS in smo jo tri mandate vodili.
 • pobudniki in soavtorji NPK zeliščar / zeliščarka
 • Ustanovili društvo Arnika, ki združuje pridelovalce in predelovalce zdravilnih zelišč v Sloveniji.

Dosežki

 • Leta 2009 zasedli prvo mesto s kmetije za vas.
 • Leta 2018 dobitniki treh zlatih priznanja z dobrot slovenskih kmetij
 • Leta 2019 dobitniki treh zlatih priznanja z dobrot slovenskih kmetij
 • Leta 2020 prejemniki treh znakov kakovosti in petih zlatih priznanj

Projekt: Ko zadišijo zeli …

Partnerstvo:

 • LAS »Od Pohorja do Bohorja«
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
 • LAS Raznolikost podeželja
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Bogastvo podeželja
 • LAG Chirpan (Bolgarija)
 • LAS Samokov (Bolgarija)

Projektno partnerstvo LAS »Od Pohorja do Bohorja«

 • Milan Kalan
 • Razvojna agencija Kozjansko

Opis projekta:

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč.

5 slovenskih in 2 bolgarska LASa se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, ki je sicer cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kvaliteta.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prosto rastočih zeli, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihova uporaba, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo implementirala na območju vključenih LAS.

Z operacijo sodelovanja bomo prispevali k Evropskemu zelenemu dogovoru, saj bomo bistveno prispevali k uresničitvi Strategije od vil do vilic preko obravnave izzivov trajnostnih prehranskih sistemov in neločljive povezave med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom (povečanje biotske pestrosti). Podpirali bomo nove priložnosti s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

Cilji operacije so naslednji:

 • Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij,
 • Posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva,
 • Vključevanje ekoloških zelišč in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja,
 • Krepitev kompetenc in znanja na območju izvajanja operacije,
 • Prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov,
 • Spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS,
 • ustvariti standard za varno, bogato in hranljivo ter kakovostno hrano,
 • vključevanje zelišč v terapevtske in sprostitvene namene.

Vsebinski sklopi:

Koordinacija in vodenje

 • Sodelovanje med LASi (partnerski sestanki, usklajevanje izvajanja aktivnosti, sodelovanje pri dogodkih na območjih drugih LASov)
 • Sodelovanje s partnerji na nivoju posameznih LAS (sestanki partnerjev, usklajevanje aktivnosti, udeležba na dogodkih na območju LAS
 • Koordinacija in vodenje ključnih projektnih aktivnosti
 • Spremljanje in vrednotenje operacije

Vlaganja v opremo

Krepitev potencialov ekoloških kmetij in drugih ekoloških pridelovalcev in predelovalcev

 • oprema za predelavo zelišč,
 • nakup kmetijske mehanizacije za pridelavo zelišč,
 • nakup welness opreme za nadgradnjo ponudbe na zeliščni kmetiji,
 • ureditev namakalnega sistema,
 • nov nasad damaščanskih vrtnic
 • ureditev aromaterapevtskega vrta.

Urejanje javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva in divjih zeli

 • nadgradnja peš in kolesarskih poti (usmerjevalne table, panoramske table, počivališča, …), in prilagoditev gibalno oviranim osebam,
 • ureditev javne poti,
 • ureditev rudarske tematske poti,
 • razvoj pametne urbane opreme,
 • nakup stojnic za trženjske prireditve.

Krepitev kompetenc in znanj na območjih LAS

 • izobraževanje za pridobitev ekološkega certifikata,
 • ogledi ekoloških kmetij
 • delavnice za ranljive skupine na temo zeliščarstva, divje kulinarike, priprava jedilnika divje kulinarike,
 • izobraževalna delavnica in izvedba prireditve Dan špargljev

Približajmo zelišča ljudem

 • Izvedba dogodkov z namenom promocije zelišč in ekološkega kmetovanja (Festival zelišč, Bučn’ce, Likof na taberhi, Dobrote slovenskih kmetij, …)

Promocija operacije

Projektne aktivnosti LAS »Od Pohorja do Bohorja«

 • nakup nove opreme za predelavo zelišč (sušilnica za zelišča, rotavapor, destilator eteričnih olj, stroj za pakiranje filter vrečk, tiskalnik nalepk in etiketirka),
 • nakup stojnic za trženjske prireditve,
 • delavnice na temo »divje kulinarike«,
 • izvedba prireditve Bučn’ce,
 • priprava skupnega promocijskega kataloga zeliščarske ponudbe vseh sodelujočih LAS
 • promocija projekta,
 • vodenje in koordinacija projekta.

Pričakovan znesek sofinanciranja za LAS »Od Pohorja do Bohorja«: 95.968,27€