NABIRANJE ZELIŠČ V NARAVI

95,00

Tema delavnice:     

 • prednosti in pasti nabiranja zelišč v naravi,
 • uporaba enostavnih ključev za določanje rastlinskih vrst,
 • prepoznavanje najpogostejših v naravi rastočih zelišč v slovenskem prostoru,
 • prepoznavo rastišča in njegovih lastnosti,
 • nabiranje zelišč v naravi,
 • postopke za transport zelišč nabranih v naravi,
 • pravila dobre nabiralne prakse.

Opis

Pridružite se nam na delavnici nabiranja zelišč v naravi!

V mesecu juliju pripravljamo za vas nepozabno doživetje – delavnico »Nabiranje zelišč v naravi«! Rezervirajte si datum: 27. julij 2024, s pričetkom ob 9:00.

Kaj vas čaka?

Naša delavnica se začne s kratkim in zanimivim teoretičnim uvodom, kjer bomo obravnavali etiko nabiralništva, opremo za nabiranje, primerno embalažo in še številne druge zanimivosti.

Praktično doživetje

Glavni del delavnice bo praktičen – preživeli bomo kar 90 % časa na terenu! Sprehodili se bomo skozi čudovite travnike in gozdove, kjer bomo spoznavali zaklade narave. Naučili se boste prepoznavati zdravilna zelišča, razlikovati med koristnimi in strupenimi rastlinami ter še veliko več.

Zakaj se udeležiti?

 • Nepozabna izkušnja: Neposreden stik z naravo in spoznavanje njenih skrivnosti.
 • Praktično znanje: Naučite se nabirati zelišča kot pravi strokovnjak.
 • Varnost: Spoznajte, kako se izogniti strupenim rastlinam.
 • Povezovanje: Priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj z drugimi navdušenci.

Našo delavnico bo vodil naš Milan, ki že 30 let poklicno deluje na področju zdravilnih zelišč. S svojim bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami je nepogrešljiv vodnik v svet zeliščarstva. Milan ni le strokovnjak – je pravi biolog po srcu, z globokim razumevanjem in strastjo do zdravilnih rastlin.

Milanova največja želja je, da vsak udeleženec odnese domov polno košaro znanja in praktičnih veščin.

Pridružite se nam in izkoristite priložnost.Poskrbeli bomo, da bo vaša izkušnja poučna in navdihujoča. Ne zamudite te edinstvene priložnosti za poglobljeno spoznavanje zdravilnih zelišč.

 

Podobni izdelki

Projekt: Ko zadišijo zeli …

Partnerstvo:

 • LAS »Od Pohorja do Bohorja«
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
 • LAS Raznolikost podeželja
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Bogastvo podeželja
 • LAG Chirpan (Bolgarija)
 • LAS Samokov (Bolgarija)

Projektno partnerstvo LAS »Od Pohorja do Bohorja«

 • Milan Kalan
 • Razvojna agencija Kozjansko

Opis projekta:

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč.

5 slovenskih in 2 bolgarska LASa se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, ki je sicer cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kvaliteta.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prosto rastočih zeli, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihova uporaba, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo implementirala na območju vključenih LAS.

Z operacijo sodelovanja bomo prispevali k Evropskemu zelenemu dogovoru, saj bomo bistveno prispevali k uresničitvi Strategije od vil do vilic preko obravnave izzivov trajnostnih prehranskih sistemov in neločljive povezave med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom (povečanje biotske pestrosti). Podpirali bomo nove priložnosti s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

Cilji operacije so naslednji:

 • Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij,
 • Posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva,
 • Vključevanje ekoloških zelišč in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja,
 • Krepitev kompetenc in znanja na območju izvajanja operacije,
 • Prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov,
 • Spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS,
 • ustvariti standard za varno, bogato in hranljivo ter kakovostno hrano,
 • vključevanje zelišč v terapevtske in sprostitvene namene.

Vsebinski sklopi:

Koordinacija in vodenje

 • Sodelovanje med LASi (partnerski sestanki, usklajevanje izvajanja aktivnosti, sodelovanje pri dogodkih na območjih drugih LASov)
 • Sodelovanje s partnerji na nivoju posameznih LAS (sestanki partnerjev, usklajevanje aktivnosti, udeležba na dogodkih na območju LAS
 • Koordinacija in vodenje ključnih projektnih aktivnosti
 • Spremljanje in vrednotenje operacije

Vlaganja v opremo

Krepitev potencialov ekoloških kmetij in drugih ekoloških pridelovalcev in predelovalcev

 • oprema za predelavo zelišč,
 • nakup kmetijske mehanizacije za pridelavo zelišč,
 • nakup welness opreme za nadgradnjo ponudbe na zeliščni kmetiji,
 • ureditev namakalnega sistema,
 • nov nasad damaščanskih vrtnic
 • ureditev aromaterapevtskega vrta.

Urejanje javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva in divjih zeli

 • nadgradnja peš in kolesarskih poti (usmerjevalne table, panoramske table, počivališča, …), in prilagoditev gibalno oviranim osebam,
 • ureditev javne poti,
 • ureditev rudarske tematske poti,
 • razvoj pametne urbane opreme,
 • nakup stojnic za trženjske prireditve.

Krepitev kompetenc in znanj na območjih LAS

 • izobraževanje za pridobitev ekološkega certifikata,
 • ogledi ekoloških kmetij
 • delavnice za ranljive skupine na temo zeliščarstva, divje kulinarike, priprava jedilnika divje kulinarike,
 • izobraževalna delavnica in izvedba prireditve Dan špargljev

Približajmo zelišča ljudem

 • Izvedba dogodkov z namenom promocije zelišč in ekološkega kmetovanja (Festival zelišč, Bučn’ce, Likof na taberhi, Dobrote slovenskih kmetij, …)

Promocija operacije

Projektne aktivnosti LAS »Od Pohorja do Bohorja«

 • nakup nove opreme za predelavo zelišč (sušilnica za zelišča, rotavapor, destilator eteričnih olj, stroj za pakiranje filter vrečk, tiskalnik nalepk in etiketirka),
 • nakup stojnic za trženjske prireditve,
 • delavnice na temo »divje kulinarike«,
 • izvedba prireditve Bučn’ce,
 • priprava skupnega promocijskega kataloga zeliščarske ponudbe vseh sodelujočih LAS
 • promocija projekta,
 • vodenje in koordinacija projekta.

Pričakovan znesek sofinanciranja za LAS »Od Pohorja do Bohorja«: 95.968,27€